Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Poznańska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Zeszyty Naukowe / Politechnika Poznańska. Organizacja i Zarządzanie
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 0239-9415
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
10 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Lorenc, Augustyn; Przyłuski, Krzysztof
Usprawnienie realizacji procesów serwisowych – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Poznańska
Data wydania: 2017
ISSN: 0239-9415
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Taczalska, Anna
Zrównoważone budownictwo jako czynnik ergonomii miejsc pracy na przykładach realizacji budynków biurowych na terenie Polski i Niemiec
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Poznańska
Data wydania: 2015
ISSN: 0239-9415
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Złowodzki, Maciej
Hipoteza rozwoju teorii ergonomii w społeczeństwach poprzemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Poznańska
Data wydania: 1999
ISSN: 0239-9415
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/