Topological Methods in Nonlinear Analysis


Wydawca Nicolaus Copernicus University in Toruń. Juliusz Schauder University Centre for Nonlinear Studies
ISSN 1230-3429
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Piękosz, Artur
Basic definitions and properties of topological branched coverings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topological Methods in Nonlinear Analysis
Data wydania: 1996
ISSN: 1230-3429
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/