Polonia Sacra


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 1428-5673
e-ISSN 2391-6575
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
8 (od 2013)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.15633/ps
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
"Inny" w rodzinie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polonia Sacra
Data wydania: 2006
ISSN: 1428-5673
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/