Journal of Pressure Vessel Technology


Wydawca American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0094-9930
e-ISSN 1528-8978
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Dzierwa, Piotr; Taler, Jan
Optimum heating of pressure vessels with holes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Pressure Vessel Technology
Data wydania: 2014
ISSN: 0094-9930
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.357
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Błachut, J.; Muc, A.; Ryś, J.
Plastic buckling of cones subjected to axial compression and external pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Pressure Vessel Technology
Data wydania: 2013
ISSN: 1528-8978
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.27
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, J.; Węglowski, B.; Zima, W.; Grądziel, S.; Zborowski, M.
Analysis of thermal stresses in a boiler drum during start-up
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Pressure Vessel Technology
Data wydania: 1999
ISSN: 0094-9930
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/