Maszyny Elektryczne


Wariant tytułu Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL (Katowice)
ISSN 0239-3646
e-ISSN 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 85
12345
następne

Czechowski, Mirosław; Sułowicz, Maciej; Zielonka, Jakub; Tulicki, Jarosław; Stradowski, Michał
System do ciągłej diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych pracujących w układach napędowych wagonów tramwajowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2022
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Zielonka, Jakub; Tulicki, Jarosław; Cholewa, Dariusz; Czechowski, Mirosław
System diagnostyczny do bezinwazyjnej oceny stanu klatki wirnika silników indukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2022
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Duda, Arkadiusz; Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław; Węgiel, Tomasz; Iwiński, Marcin
Skuteczne algorytmy diagnostyki stanu klatki silników indukcyjnych zaimplementowane w nowoczesnym uniwersalnym zabezpieczeniu cyfrowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2021
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Zielonka, Jakub; Sułowicz, Maciej; Czechowski, Mirosław
System zbierania danych z czujników zabudowanych w smartfonach na potrzebę monitorowania wybranych parametrów pojazdów z napędem elektrycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2021
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Ławrowski, Zbigniew; Guziec, Krzysztof
Bezkontaktowe wyznaczanie momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy w energetyce w oparciu o pomiar strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2019
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Kowalczewski, Marek; Mysiński, Wojciech
Historia rozwoju dławików toroidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2018
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kowalczewski, Marek; Mysiński, Wojciech
Historia rozwoju transformatorów toroidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2018
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Guziec, Krzysztof
Zastosowanie wskaźników ilościowych do oceny poziomów ekscentryczności w silnikach indukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2018
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław; Petryna, Janusz; Duda, Arkadiusz
Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego na dokładność bezkontaktowego wyznaczania momentu elektromagnetycznego z sygnału strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2018
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Wykrywanie niesymetrii klatki rozruchowej silnika indukcyjnego dwuklatkowego w stanie ustalonym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2018
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sułowicz, Maciej; Czechowski, Mirosław
Diagnostyka silników indukcyjnych klatkowych w układach napędowych wagonów tramwajowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2018
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Czechowski, Mirosław; Sułowicz, Maciej
Diagnostyka układów napędowych wagonów tramwajowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Petryna, Janusz; Guziec, Krzysztof
System pomiarowo-diagnostyczny do bezinwazyjnej diagnostyki stanu wirnika silników indukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0239-3646
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Ławrowski, Zbigniew; Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Guziec, Krzysztof
Termograficzna weryfikacja diagnozy stanu wirnika dużej mocy opartej na pomiarze prądów i strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0239-3646
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Porada, Zbigniew
Prof. Jan Studniarski (1876-1946) w 140 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2016
ISSN: 0239-3646
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sułowicz, Maciej; Petryna, Janusz; Weinreb, Konrad; Duda, Arkadiusz; Tulicki, Jarosław
Ocena wiarygodności i przydatności sygnałów diagnostycznych do bezinwazyjnej oceny stanu maszyn elektrycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Zastosowanie analizy bispektralnej w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Diagnostyka drganiowa silnika indukcyjnego klatkowego w wybranych stanach przejściowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Zastosowanie strumienia poosiowego do oceny stanu technicznego silnika klatkowego w trakcie rozruchu. Część II: Zwarcia zwojowe, łączna asymetria obwodu stojana i wirnika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Zastosowanie strumienia poosiowego do oceny stanu technicznego silnika klatkowego w trakcie rozruchu. Część I: Niesymetria wirnika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7

12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/