Journal of Hydraulic Engineering


Wydawca American Society of Civil Engineers (ASCE)
ISSN 0733-9429
e-ISSN 1943-7900
Uwagi Instytucja sprawcza: American Society of Civil Engineers. Hydraulics Division
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dąbrowski, Wojciech; Polak, Urszula
Improvements in flow measurements by flumes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Hydraulic Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0733-9429
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 1.276
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/