Forum Eksploatatora


Wydawca Wydawnictwo "Seidel-Przywecki"
ISSN 1640-8624
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Cyklis, Piotr
Dmuchawy w oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Forum Eksploatatora
Data wydania: 2019
ISSN: 1640-8624
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Dąbrowski, Wojciech
Recenzja książki Andrzeja Kotowskiego „Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów”
Typ: recenzja
Data wydania: 2012
Anielak, Anna M.; Kałek, Katarzyna; Kaczmarek, Filip; Sikora, Aleksandra
Symultaniczne oczyszczanie ścieków komunalnych naturalnymi zeolitami w systemie SBR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Forum Eksploatatora
Data wydania: 2011
ISSN: 1640-8624
Anna M. Anielak; Kaczmarek, Filip; Kałek, Katarzyna
Niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemyslowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Forum Eksploatatora
Data wydania: 2010
ISSN: 1640-8624
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Schnotale, Jacek
Hermetyzacja procesu suszenia osadów ściekowych poprzez wykorzystanie pompy ciepła pracującej z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem ziębniczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Forum Eksploatatora
Data wydania: 2009
ISSN: 1640-8624
Muszyński, Krzysztof
Reaktor BABE do unieszkodliwiania odcieków w systemach oczyszczania ścieków z osadem czynnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Forum Eksploatatora
Data wydania: 2008
ISSN: 1640-8624
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/