Journal of Thermal Science


Wydawca Science Press

Springer
ISSN 1003-2169
e-ISSN 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13


Special issue on computational heat and mass transfer
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2018
Niezgoda-Żelasko, Beata
Spring inserts for the intensification of the heat exchange process during boiling in vertical tubes-optimization of geometric parameters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2018
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.228
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grądziel, Sławomir; Witkowski, Karol
Influence of biomass co-combustion on heating surfaces thermal efficiency
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2018
ISSN: 1003-2169
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.228
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Muniak, Damian Piotr
Control valve with a constant inner authority value
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2018
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.228
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rerak, Monika; Ocłoń, Paweł
Thermal analysis of underground power cable system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2017
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Dawid
Simple power-type heat transfer correlations for turbulent pipe flow in tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2017
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Duda, Piotr
Solution of inverse heat conduction problem using the Tikhonov regularization method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2017
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szubartowski, Damian; Ganczarski, Artur
On plane stress state and stress free deformation of thick plate with FGM interface under thermal loading
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2016
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol
Mathematical modelling of the transient response of pipeline
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2016
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Kamińska, Katarzyna; Taler, Jan
Optimum heating of thick-walled pressure components assuming a quasi-steady state of temperature distribution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2016
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Duda, Piotr
Finite element method formulation in polar coordinates for transient heat conduction problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2016
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Duda, Piotr; Rząsa, Dariusz
A method for optimum heating and cooling boiler components of a complex shape
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2015
ISSN: 1993-033X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.543
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Ocłoń, Paweł; Nowak, Marzena; Łopata, Stanisław
Simplified numerical study of evaporation processes inside vertical tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Science
Data wydania: 2014
ISSN: 1003-2169
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.401
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/