Wiadomości Gospodarcze


Wydawca Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie
ISSN 1505-3393
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Maczuga, Tomasz
Szkolenie i seminarium LIFT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Gospodarcze
Data wydania: 2001
ISSN: 1505-3393
Maczuga, Tomasz
Informacja o szkoleniach i warsztatach...
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Gospodarcze
Data wydania: 2000
ISSN: 1505-3393
Maczuga, Tomasz
Sieć innowacyjnych regionów europejskich RITTS/RIS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Gospodarcze
Data wydania: 2000
ISSN: 1505-3393
Maczuga, Tomasz; Rączka, Mira
Unia bada small-business
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Gospodarcze
Data wydania: 1999
ISSN: 1505-3393
Maczuga, Tomasz
Międzynarodowa współpraca technologiczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Gospodarcze
Data wydania: 1999
ISSN: 1505-3393
Maczuga, Tomasz
Piąty Ramowy dla firm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Gospodarcze
Data wydania: 1999
ISSN: 1505-3393
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/