Geodezja


Wariant tytułu Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydawca Wydawnictwo AGH
ISSN 1234-6608
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Gawałkiewicz, Rafał; Szafarczyk, Anna
Orientacja sytuacyjna danych w oparciu o wskazania kompasu elektronicznego Callidusa w inwentaryzacji trudno dostępnych pustek naturalnych i górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geodezja
Data wydania: 2006
ISSN: 1234-6608
Szafarczyk, Anna; Szymczyk, Małgorzata
Wykorzystanie Giromatu 2000 w przeliczeniach między układami współrzędnych na Górnym Śląsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geodezja
Data wydania: 2003
ISSN: 1234-6608
Gogoliński, Wiktor
Koncepcja zintegrowanej osnowy kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geodezja
Data wydania: 1999
ISSN: 1234-6608




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/