Tribology Letters


Wydawca Springer
ISSN 1023-8883
e-ISSN 1573-2711
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dryzek, Jerzy; Polak, Adam
Subsurface zone studied by positron lifetime measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tribology Letters
Data wydania: 1999
ISSN: 1023-8883
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/