Studia i Materiały / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury. Krajobrazy


Wariant tytułu Research Documentations and Conclusions. Landescapes
Wydawca Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 13

Zachariasz, Agata
Początki kształtowania się zawodu architekta krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kantarek, Anna Agata
Strategia rewaloryzacji śródmiejskich dzielnic Paryża
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Remeszyło-Rybczyńska, Oresta
Pałac w Podhorcach i jego miejsce w krajobrazie Gór Woroniaków na Ukrainie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury. Krajobrazy
Data wydania: 2000

Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do planu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Typ: książka
Redaktor: Myczkowski, Zbigniew
Data wydania: 1998
Prawelska-Skrzypek, Grażyna; Pawłowska, Krystyna
Krajobraz kulturowy w świadomości społecznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Böhm, Aleksander
Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku : wprowadzenie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Böhm, Aleksander
Uwagi końcowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Heczko-Hyłowa, Ewa
Plany ochrony krajobrazu miejskiego – przykłady francuskie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Böhm, Aleksander
Zagadnienia metodyczne kształtowania krajobrazu w Stanach Zjednoczonych, Słowenii, Szwecji i Hiszpanii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Studia i projekty krajobrazowe – przykłady polskie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Kosiński, Wojciech
Przykłady pozytywnych realizacji prokrajobrazowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Zachariasz, Agata
Z badań nad ogrodami angielskimi w Polsce. Kompozycja i drzewa w XVIII i XIX-wiecznej literaturze ogrodniczej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Mitkowska, Anna; Fabijanowska, Katarzyna; Uruska-Suszek, Dorota; Zachariasz, Agata
Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa : (na przykładzie założeń dla woj. kieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem Wójczy i Kwasowa)
Typ: książka
Data wydania: 1994
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/