Studia i Materiały / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury. Krajobrazy


Wariant tytułu Research Documentations and Conclusions. Landscapes
Wydawca Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 27
12
następne

Zachariasz, Agata
Początki kształtowania się zawodu architekta krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Böhm, Aleksander
Perspektywy zawodowe architektów krajobrazu w Polsce
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Pawłowska, Krystyna
Percepcja krajobrazu kulturowego – raport z badań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Bogdanowski, Janusz
Metoda jednostek i wnętrz (JARK-WAK) architektoniczno krajobrazowych w studiach i projektowaniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kosiński, Wojciech
ABC adepta architektury krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kantarek, Anna Agata
Strategia rewaloryzacji śródmiejskich dzielnic Paryża
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Remeszyło-Rybczyńska, Oresta
Pałac w Podhorcach i jego miejsce w krajobrazie Gór Woroniaków na Ukrainie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury. Krajobrazy
Data wydania: 2000
Ozimek, Paweł
Wspomaganie komputerowe projektowania architektoniczno-krajobrazowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Patoczka, Piotr
Temat, cel, metoda i zakres praktyk studenckich z architektury krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Siewniak, Marek
Rola architekta krajobrazu w rekultywacji krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Böhm, Aleksander
ECLAS (Europejska Konferencja Szkół Architektury Krajobrazu) Wiedeń 1998
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Łuczyńska-Bruzdowa, Maria
Profil działalności dydaktycznej Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Siewniak, Marek
Rola architektury w rekultywacji krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Bogdanowski, Janusz
Teoria, dydaktyka i praktyka, a zasada dobrej kontynuacji w architekturze krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Pawłowska, Krystyna
Zajęcia dydaktyczne pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu poza Wydziałem Architektury PK – na uczelniach krajowych i zagranicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Mitkowska, Anna
Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki, rozwoju kadr i współpracy naukowej Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej z Komisją Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999

I Forum Dydaktyczne Architektury Krajobrazu : materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1999

Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do planu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Typ: książka
Redaktor: Myczkowski, Zbigniew
Data wydania: 1998
Prawelska-Skrzypek, Grażyna; Pawłowska, Krystyna
Krajobraz kulturowy w świadomości społecznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Böhm, Aleksander
Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku : wprowadzenie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/