Karbo


Wydawca Wydawnictwo Górnicze
ISSN 1230-0446
Skrót Karbo-Energochem.-Ekol.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Machowska, Halina
Gaz ziemny – gaz z łupków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-0446
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Cyklis, Piotr
Wpływ rodzaju stosowanego paliwa stałego na emisję zanieczyszczeń i sprawność kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 2000
Machowska, Halina
Influence of the secondary heat treatment of blast-furnace coke on its properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 2000
ISSN: 1230-0446
Węgiel, Jerzy; Srzednicka, Elżbieta
Badania reakcyjności koksu o granulacji 6-10 mm w zakresie temperatur 600-1000°C
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1994
Banak-Tabkowska, Janina
Prasmoły z szybkiej pirolizy węgla jako lepiszcza do otrzymywania brykietów formowanych typu "BH"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1993
Węgiel, Jerzy; Srzednicka, Elżbieta
Badania reakcyjności koksu w zakresie temperatur 600-1000°C
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1993
Węgiel, Jerzy; Machowska, Halina
Reakcyjność w temperaturach 600-1000°C różnych sortymentów koksu z Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1993
Tomaszkiewicz-Potępa, Anna; Brydak, Iwona
Rozdział asfaltenów metodą ekstrografii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1993
Węgiel, Jerzy; Machowska, Halina; Srzednicka, Elżbieta
Badania reakcyjności koksu o granulacji 6-10 mm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1992
Banak-Tabkowska, Janina; Tomaszkiewicz-Potępa, Anna
Własności obojętnych związków heterocyklicznych z prasmoły z instalacji pilotowej IChW
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Karbo
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/