Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska


Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 37
12
następne

Bąk, Joanna
Ocena możliwości wystąpienia zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella z uwagi na temperaturę wody w wybranych fontannach na Węgrzech
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Zielina, Michał; Pawłowska, Agata; Polok-Kowalska, Aleksandra; Piechulek, Michał
Ochrona ichtiofauny w ekosystemach wodnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga
Proekologiczne zagospodarowanie wód opadowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga
Zielone dachy w Polsce jako element błękitno - zielonej infrastruktury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Współczesne problemy i zagrożenia związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Wybrane problemy niezawodności działania i bezpieczeństwa systemów kanalizacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Poremba, Bartłomiej; Królikowska, Jadwiga
Rozwój rozwiązań urządzeń do przetłaczania ścieków w ostatnim stuleciu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Zdalne odczyty wodomierzy – praktyka Wodociągów Krakowskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Systemowe podejście do niezawodności, bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Pawłowska, Agata; Zielina, Michał; Żaba, Tadeusz
Badania nad filtracją powolną oraz sztuczną infiltracją
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Guzdek, Paweł; Zielina, Michał
Gospodarka wodno – ściekowa w zakładach papierniczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Zielina, Michał; Młyńska, Anna; Żaba, Tadeusz
Przenikanie zanieczyszczeń z wyprawy cementowej do wody pitnej w przewodach wodociągowych po cementowaniu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Bąk, Joanna
Zastosowanie modelowania komputerowego w ochronie jakości wód
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Generowicz, Agnieszka
Analiza ekologicznych skutków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Generowicz, Agnieszka
Problem odpadów w aspekcie ich toksyczności dla człowieka
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Weronika, Wójcik; Agnieszka, Generowicz
Recykling tworzyw sztucznych jako element systemu gospodarki odpadami w nowych ramach prawnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w gospodarce odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej; Żaba, Tadeusz
Mapa ryzyka utraty bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej. Działania prewencyjne na przykładzie miasta Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Zielina, Michał; Li, Fusheng; Katsuno, Takafumi
Removal of MS2 bacteriophages in the slow sand filtration process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Bąk, Joanna
Ocena możliwości wystąpienia zjawiska kontaminacji w systemie dystrybucji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012

12
następne



© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/