Advanced Powder Technology


Wydawca Elsevier
ISSN 0921-8831
e-ISSN 1568-5527
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Marczyk, Joanna; Ostrowska, Ksenia; Hebda, Marek
Influence of binder jet 3D printing process parameters from irregular feedstock powder on final properties of Al parts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Powder Technology
Data wydania: 2022
ISSN: 0921-8831
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Szewczyk-Nykiel, Aneta; Nykiel, Marek; Hebda, Marek
Influence of size and volume share of WC particles on the properties of sintered metal matrix composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Powder Technology
Data wydania: 2019
ISSN: 1568-5527
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.217
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zarębski, Krzysztof; Putyra, Piotr
Iron powder-based graded products sintered by conventional method and by SPS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Powder Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 1568-5527
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.478
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hebda, M.; Gądek, S.; Miernik, K.; Kazior, J.
Effect of the cooling rate on the phase transformation of Astaloy CrL powders modified with SiC addition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Powder Technology
Data wydania: 2014
ISSN: 0921-8831
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.638
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/