Problemy Jakości


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-8651
e-ISSN 2449-9862
Lista MNiSW B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2012)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/46
Polecane strony internetowe strona wydawcy


Publikacje w tym tytule: 1

Rączka, Marek
Miejsce organu stanowiącego w systemie zarządzania jakością w urzędzie administracji publicznej : próba interpretacji normy ISO 9001
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Jakości
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-8651
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/