Przegląd Komunalny


Wydawca ABRYS
ISSN 1232-9126
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Generowicz, Agnieszka; Kryłów, Małgorzata; Kultys, Henryk; Natkaniec, Andrzej; Ciećko, Paweł
Kraków czystych ulic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2017
ISSN: 1232-9126
Wójcik, Weronika
Wermikompostowanie, czyli recykling organiczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-9126
Lista MNiSW: nie
Generowicz, Agnieszka; Gaska, Krzysztof
GIS – innowacyjne planowanie w gopspodarce odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2014
ISSN: 1232-9126
Lista MNiSW: nie
Wójcik, Weronika; Generowicz, Agnieszka
Z pomocą dżdżownic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2014
ISSN: 1232-9126
Lista MNiSW: nie
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna
LCA w gospodrace odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2014
ISSN: 1232-9126
Lista MNiSW: nie
Korbel, Wojciech
Słabości prawa budowlano-inwestycyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2014
ISSN: 1232-9126
Lista MNiSW: nie
Pawłowska, Krystyna
Partycypacja społeczna w kształtowaniu terenów zieleni miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2012
Mikuła, Janusz
Problemy i zagrożenia : projekty spalarniowe w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2009
ISSN: 1232-9126
Tarajko-Kowalska, Justyna
Kolor w architekturze i krajobrazie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2008
ISSN: 1232-9126
Mikuła, Janusz
Proces oceny oddziaływania na środowisko a konflikty społeczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2008
ISSN: 1232-9126
Mikuła, Janusz
Gospodarka wodno-ściekowa w Polsce a handel emisjami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunalny
Data wydania: 2008
ISSN: 1232-9126
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/