Obróbka Plastyczna Metali


Wydawca Instytut Obróbki Plastycznej (Poznań)
ISSN 0867-2628
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
10 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Turek, Jan; Pytel, Stanisław; Okoński, Stanisław
Badania mikrostrukturalne i fraktograficzne warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna Metali
Data wydania: 2016
ISSN: 0867-2628
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Okoński, Stanisław; Moszumański, Ryszard; Wołowicz, Marcin
Walcowanie i nagniatanie gwintów wewnętrznych Część I. Konstrukcja narzędzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna Metali
Data wydania: 2013
ISSN: 0867-2628
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Okoński, Stanisław; Moszumański, Ryszard; Zarębski, Krzysztof
Walcowanie i nagniatanie gwintów wewnętrznych. Część II. Technologia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna Metali
Data wydania: 2013
ISSN: 0867-2628
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Turek, Jan; Okoński, Stanisław; Piekoszewski, Witold
Badania odporności na ścieranie warstw napawanych i stali narzędziowych na matryce kuźnicze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna Metali
Data wydania: 2012
ISSN: 0687-2628
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/