Zeszyty Naukowe / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL


Wydawca Wydawnictwo OBR SM-BOSMAL
ISSN 1426-4412
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Turek, Jan; Zarębski, Krzysztof
Własności mechaniczne stali narzędziowych X37CrMoV5-1 i 55NiCrMoV7 do pracy na gorąco
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-4412
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/