Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review


Wariant tytułu Przegląd Spawalnictwa
Przegląd Spawalnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny
Wydawca Agenda Wydawnicza SIMP
ISSN 0033-2364
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 20

Parzych, Sławomir; Gucwa, Marek; Bęczkowski, Robert
Spawanie produkcyjne odlewu staliwnego żaroodpornego GX40NiCrNb35-45
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Ruszaj, Adam
Wybrane aspekty bioinspiracji w rozwoju przemysłu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Lipiec, Piotr
Mikrospawanie laserowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Wyszyński, Dominik
Spawanie laserowe - wybrane metody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Ruszaj, Adam
Wybrane aspekty bioinspiracji w procesach spawalniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Mikuła, Janusz; Łach, Michał
Elektrody do zgrzewania oporowego ze spiekanego kompozytu miedzi z tufem wulkanicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Pastuszak, Przemysław
Termografia aktywna w analizie uszkodzeń cylindrycznych struktur kompozytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Golański, Grzegorz; Pietryka, Izabela; Słania, Jacek; Jasak, Joanna; Urbańczyk, Paweł
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali 12HMF po długotrwałej eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Baran, Ireneusz; Nowak, Marek; Schmidt, Jerzy
Analiza sygnałów emisji akustycznej do wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w stali okrętowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2364
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Gwóźdź, Marian; Michałowski, Tomasz
Elementy niezawodności stalowych spawanych zbiorników na ciecze i gazy płynne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2364
Gwóźdź, Marian
Wymiarowanie konstrukcji spawanych wykonanych z umocnionych zgniotowo stopów aluminium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2009
ISSN: 0033-2364
Stankiewicz, Marek; Jonderko, Henryk; Kijowski, Dariusz; Psonka, Wojciech; Tasak, Edmund
Połączenia spawane rur Gr. C/6/X52 wg ASTM i API – własności mechaniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-2364
Stankiewicz, Marek; Tasak, Edmund
Zmiana własności plastycznych po spawaniu stali 2,25Cr-1Mo w czasie obróbki cieplnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2004
ISSN: 0033-2364
Tasak, Edmund; Stankiewicz, Marek; Gierlicki, Ryszard; Ziewiec, Krzysztof
Właściwości połączeń spawanych materiałów różnorodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 2002
ISSN: 0033-2364
Mikuła, Janusz; Wojnar, Leszek
Zastosowanie metod obliczeniowych do oceny spawalności stali - właściwości SWC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1994
ISSN: 0033-2364
Mikuła, Janusz; Wojnar, Leszek
Zastosowanie metod matematycznych w ocenie spawalności stali - wykresy CTPc-S
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1993
ISSN: 0033-2364
Mikuła, Janusz; Wojnar, Leszek
Zastosowanie metod obliczeniowych w ocenie spawalności stali - wykorzystanie techniki komputerowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1993
ISSN: 0033-2364
Mikuła, Janusz; Zając, Andrzej
Pęknięcia zimne w złączach spawanych przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1987
ISSN: 0033-2364
Mikuła, Janusz
Morfologia przełomów pęknięć zimnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1987
ISSN: 0033-2364
Mikuła, Janusz; Malec, Jerzy; Zając, Andrzej
Problematyka badań pęknięć zimnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1985
ISSN: 0033-2364
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/