The Annals of the University "Dunarea de Jos" of Galati. Fascicle VIII, Tribology


Wariant tytułu Analele Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. Fascicula VIII, Tribologie
Wydawca Galati University Press
ISSN 1221-4590
Uwagi Instytucja sprawcza: University "Dunarea de Jos" of Galati (Rumunia)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mruk, Andrzej; Lubas, Janusz
The application of CrN coating in sliding pairs under lubrication conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Annals of the University "Dunarea de Jos" of Galati. Fascicle VIII, Tribology
Data wydania: 2011
ISSN: 1221-4590
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/