Environmental Science and Policy


Wydawca Elsevier
ISSN 1462-9011
e-ISSN 1873-6416
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kløve, Bjørn; Drużyńska, Elżbieta et al.
Groundwater dependent ecosystems. Part II. Ecosystem services and management in Europe under risk of climate change and land use intensification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Science and Policy
Data wydania: 2011
ISSN: 1462-9011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/