Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine


Wariant tytułu Polimery w Medycynie
Wydawca Wroclaw Medical University
ISSN 0370-0747
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
The stress relaxation process in sutures tied with a surgeon’s knot in a simulated biological environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine
Data wydania: 2016
ISSN: 0370-0747
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki powierzchni polimerów wykorzystywanych w medycynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine
Data wydania: 2014
ISSN: 0370-0747
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/