MM Magazyn Przemysłowy


Wydawca Raven Media
ISSN 0945-5485
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kuciel, Stanisław; Figiela, Beata
Biokompozyty z surowców odnawialnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: MM Magazyn Przemysłowy
Data wydania: 2014
ISSN: 0945-5485
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/