ARCH


Wariant tytułu Arch : dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich
Wydawca Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
ISSN 2081-8092
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)