Chemical Engineering Communications


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0098-6445
e-ISSN 1563-5201
Impact Factor dla czasopisma 1.052 (od 2012)
0.788 (od 2013)
1.104 (od 2014)
1.433 (od 2015)
1.297 (od 2016)
1.282 (od 2017)
1.431 (od 2018)
1.802 (od 2019)
2.494 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Pulit-Prociak, Jolanta; Kabat, Małgorzata; Węgrzyn, Ewelina; Zielina, Michał ; Banach, Marcin
Encapsulation of antioxidant compounds in biopolymer micelles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2020
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.494
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lipin, A. A.; Lipin, A. G.; Wójtowicz, R.
On the possibility of using combined polymerization and drying in synthesis of polyacrylamide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.802
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Cioch, Monika
Modeling of continuous-flow bioreactors with a biofilm with the use of orthogonal collocation on finite elements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2018
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wójtowicz, Ryszard; Talaga, Jan
Identification of turbulent liquid flow in a tubular reactor with different width baffles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2016
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.297
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niziol, J.; Baran, W.; Gondek, E. et al.
Synthesis and NLO properties of new chromophores based on imidazo[1,2-a]pyridine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2009
Dłuska, E.; Hubacz, R.; Wroński, S.; Kamieński, J.; Dyląg, M.; Wójtowicz, R.
The influence of helical flow on water fuel emulsion preparation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2007
ISSN: 0098-6445
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/