Chemical Engineering Communications


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0098-6445
e-ISSN 1563-5201
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Ostaszewski, Patryk; Szostak, Krzysztof; Długosz, Olga; Banach, Marcin
Usage of the multivariate adaptive regression splines (MARS) in studies of the sorption process of three-dyed mixture on dolomitic limestone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2022
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Kabat, Małgorzata; Węgrzyn, Ewelina; Zielina, Michał ; Banach, Marcin
Encapsulation of antioxidant compounds in biopolymer micelles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2020
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.494
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lipin, A. A.; Lipin, A. G.; Wójtowicz, R.
On the possibility of using combined polymerization and drying in synthesis of polyacrylamide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.802
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Cioch, Monika
Modeling of continuous-flow bioreactors with a biofilm with the use of orthogonal collocation on finite elements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2018
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wójtowicz, Ryszard; Talaga, Jan
Identification of turbulent liquid flow in a tubular reactor with different width baffles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2016
ISSN: 1563-5201
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.297
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niziol, J.; Baran, W.; Gondek, E.; Kityk, I. V.; Mendys, A.; Żylewski, M.; Reshak, Ali H.
Synthesis and NLO properties of new chromophores based on imidazo[1,2-a]pyridine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2009
ISSN: 1563-5201
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dłuska, E.; Hubacz, R.; Wroński, S.; Kamieński, J.; Dyląg, M.; Wójtowicz, R.
The influence of helical flow on water fuel emulsion preparation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Communications
Data wydania: 2007
ISSN: 0098-6445
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/