Drogi : lądowe, powietrzne, wodne


Wydawca Media-Pro
ISSN 1899-0150
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Gwóźdź, Marian
Elementy bezpieczeństwa mostów stalowych : projektowanych według PN-EN 1990
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
Data wydania: 2009
ISSN: 1899-0150
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa
Nowe rozwiązania dybli do betonowych nawierzchni łączonych w świetle badań doświadczalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
Data wydania: 2009
ISSN: 1899-0150
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/