Advanced Structured Materials


Wydawca Springer Nature
ISSN 1869-8433
e-ISSN 1869-8441
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Nosal, Przemysław; Ganczarski, Artur
Modeling solid materials in DEM using the micropolar theory
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bazan, Patrycja; Łach, Michał; Kozub, Barbara; Figiela, Beata; Korniejenko, Kinga
The production process of foamed geopolymers with the use of various foaming agents
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Władysław; Mroziński, Stanisław; Sulich, Piotr; Egner, Halina
Thermomechanical cyclic properties of P91 steel
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wiśniewska, Anna; Hernik, Szymon; Egner, Halina
Effective properties of composite material based on total strain energy equivalence
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ganczarski, Artur; Szubartowski, Damian
Problems of thick functionally graded material structures under thermomechanical loadings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ganczarski, Artur
Anisotropic material behavior
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ganczarski, Artur; Cegielski, Marcin
Modeling of damage deactivation in concrete under cyclic compression
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Halina; Skoczeń, Błażej; Ryś, Maciej
Constitutive modeling of dissipative phenomena in austenitic metastable steels at cryogenic temperatures
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Halina; Egner, Władysław
Modelling of coupled dissipative phenomena in engineering materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burczyński, Tadeusz; Bereta, Michał; Poteralski, Arkadiusz; Szczepanik, Mirosław
Immune computing : intelligent methodology and its applications in bioengineering and computational mechanics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/