Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation


Wydawca Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press

De Gruyter
ISSN 1898-8857
e-ISSN 2081-9617
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 9 (od 2013)
14 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14


Publikacje w tym tytule: 2

Truty, Andrzej Adam
Influence of diaphragm wall installation in overconsolidated sandy clays on in situ stress disturbance and resulting wall deformations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation
Data wydania: 2016
ISSN: 2081-9617
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Połomska, Joanna; Chmielowski, Wojciech
Optimization of water management system operation while quality andquantity of water determined
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-8857
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/