Foundations of Computing and Decision Sciences


Wydawca Publishing House of Poznan University of Technology

De Gruyter
ISSN 0867-6356
e-ISSN 2300-3405
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 9 (od 2013)
15 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15


Publikacje w tym tytule: 2

Lisowski, Edward; Filo, Grzegorz
Algorithm of heavy-loaded platform positioning with application of fuzzy logic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Foundations of Computing and Decision Sciences
Data wydania: 2011
ISSN: 0867-6356
Filo, Grzegorz
Implementation of ant colony system heuristics in the task scheduling problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Foundations of Computing and Decision Sciences
Data wydania: 2011
ISSN: 0867-6356
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/