Fresenius Environmental Bulletin


Wydawca Parlar Scientific Publications (Freising)
ISSN 1018-4619
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Małachowska-Jutsz, Anna; Kalka, Joanna; Baczyński, Tomasz
Contamination of soil by pesticide wastes - a case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fresenius Environmental Bulletin
Data wydania: 2008
ISSN: 1018-4619
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/