Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze


Wydawca HMR-TRANS (Wrocław)
ISSN 1899-5489
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Pobędza, Janusz
Układ rekuperacji energii w mechaniźmie obrotu koparki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-5489
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Gawlik, Artur; Sobczyk, Andrzej; Walczak, Paweł
System odzysku energii w pojazdach z napędem hydrostatycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-5489
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/