Conference of the International Journal of Arts and Sciences. Proceedings


Wydawca International Journal of Arts & Sciences
ISSN 1943-6114
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Makowska, Beata
The need to protect valuable architectural details and decorative features of townhouses in Krakow from the years 1870-1939
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Conference of the International Journal of Arts and Sciences. Proceedings
Data wydania: 2014
ISSN: 1943-6114
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/