Hidraulica : magazine of hydraulics, pneumatics, tribology, ecology, sensorics, mechatronics


Wariant tytułu Hidraulica
Wydawca Hydraulics & Pneumatics Research Institute (Bukareszt)
ISSN 1453-7303
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Market of fluid power during a period of crisis; Poland, Europe and global
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hidraulica : magazine of hydraulics, pneumatics, tribology, ecology, sensorics, mechatronics
Data wydania: 2009
ISSN: 1453-7303
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/