Maszyny Górnicze


Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ISSN 0209-3693
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
3 (od 2014)
6 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6


Publikacje w tym tytule: 1

Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Turbulencje na globalnym, europejskim i krajowym rynku maszyn i urządzeń oraz techniki płynowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Górnicze
Data wydania: 2013
ISSN: 0209-3693
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 2
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/