Maszyny Górnicze


Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ISSN 0209-3693
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
3 (od 2014)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Turbulencje na globalnym, europejskim i krajowym rynku maszyn i urządzeń oraz techniki płynowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Górnicze
Data wydania: 2013
ISSN: 0209-3693
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 2
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/