Measurement Science Review


Wydawca De Gruyter
ISSN 1335-8871
Uwagi Instytucja sprawcza: Slovak Academy of Sciences. Institute of Measurement Science
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25


Publikacje w tym tytule: 3

Gutten, Miroslav; Korenciak, Daniel; Karman, Martin; Brncal, Peter; Kucera, Matej; Koltunowicz, Tomasz N.; Sulowicz, Maciej
Combination of non-contact and contact measuring methods for analyzing structural conditions of dry transformers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement Science Review
Data wydania: 2023
ISSN: 1335-8871
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gądek, Krzysztof; Dudzik, Marek; Stręk, Anna
A novel three-head ultrasonic system for distance measurements based on the correlation method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement Science Review
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-8871
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gąska, A.; Szewczyk, D.; Gąska, P.; Gruza, M.; Sładek, J.
Usage of I++ simulator to program coordinate measuring machines when common programming methods are difficult to apply
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement Science Review
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-8871
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/