Measurement Science Review


Wydawca De Gruyter
ISSN 1335-8871
Uwagi Instytucja sprawcza: Slovak Academy of Sciences. Institute of Measurement Science
Impact Factor dla czasopisma 1.233 (od 2012)
1.162 (od 2013)
0.989 (od 2014)
0.969 (od 2015)
1.344 (od 2016)
1.345 (od 2017)
1.122 (od 2018)
0.9 (od 2019)
1.319 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Gądek, Krzysztof; Dudzik, Marek; Stręk, Anna
A novel three-head ultrasonic system for distance measurements based on the correlation method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement Science Review
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-8871
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gąska, A.; Szewczyk, D.; Gąska, P.; Gruza, M.; Sładek, J.
Usage of I++ simulator to program coordinate measuring machines when common programming methods are difficult to apply
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement Science Review
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-8871
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/