Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
10 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 15

Strycharz-Szemberg, Beata; Wójcik, Daniel
Intensyfikacja wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu matematyki w czasach pandemii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2021
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Szafraniak, Bartlomiej; Bonk, Michal; Smugala, Dariusz; Fusnik, Lukasz; Zydron, Pawel
Application of Matlab software for determination of the energy absorption capacity of modern surge arresters depending on the number of absorbed current pulses
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2018
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Korniejenko, Kinga
Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako nowoczesnego narzędzia wsparcia w kształceniu inżynierów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2018
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Korniejenko, Kinga
Możliwości wykorzystania metod wielokryterialnych w projektowaniu e-learningu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2017
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Hayduk, Grzegorz; Kwasnowski, Paweł; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin
Wybrane zagadnienia systemu opomiarowania specjalistycznego w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Tomczyk, Krzysztof
Relationship between the number of Monte Carlo trials applied for modelling voltage output accelerometers and the maximum dynamic errors
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Korniejenko, Kinga
Możliwości wykorzystania narzędzi m-nauczania dla studiów podyplomowych w zakresie spawalnictwa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Strzałka, Jan; Porada, Zbigniew
Prof. Zbigniew Jasicki (1915-2001) - współtwórca polskiego systemu elektroenergetycznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Strzałka, Jan; Porada, Zbigniew
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1919-2014
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Porada, Zbigniew; Rejmer, Marek
40 lat kierunku studiów "Elektrotechnika" na Politechnice Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Korniejenko, Kinga
Możliwości wsparcia technicznych studiów podyplomowych narzędziami zdalnymi na przykładzie projektu „PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem”
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Szczepanik, Jerzy; Rozegnał, Bartosz
Laboratoryjny model systemu elektroenergetycznego przeznaczony do badań procesów dynamicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Sieńko, Tomasz; Szczepanik, Jerzy
Studium wykorzystania przekształtnika macierzowego do budowy przesuwnika fazowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Kulpa, Tomasz
Doświadczenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2014
ISSN: 2353-1290
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Szczepanik, Jerzy; Sieńko, Tomasz
Nowoczesne urządzenia do kontroli rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym oparte na wielofazowym przekształtniku macierzowym - referat konferencyjny
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
Data wydania: 2013
ISSN: 1425-5766
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/