Brukbiznes


Wydawca TOMMEDIA Tomasz Moskal
ISSN 2299-6109
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gruszczyński, Maciej
Wpływ typu domieszki na jakość kostki brukowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Brukbiznes
Data wydania: 2013
ISSN: 2299-6109
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/