Drogi : budownictwo infrastrukturalne


Wydawca Media Pro
ISSN 2084-9389
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Żakowska, Lidia
Transport drogowy i percepcja jego bezpieczeństwa – subiektywne poczucie poziomu zagrożenia wśród użytkowników ruchu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2012
ISSN: 2084-9389
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz
Badania stanu przemieszczeń sprężonej płyty betonowej na lotnisku w Pyrzowicach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2012
ISSN: 2084-9389
Stecz, Piotr; Stypuła, Krzysztof
Efekty monitoringu drgań komunikacyjnych na przykładzie warszawskiego metra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2011
ISSN: 2084-9389
Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Symulacje komputerowe jako narzędzie projektowania wibroizolacji nawierzchni szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2011
ISSN: 2084-9389
Zieliński, Piotr; Grzybowska, Wanda
Badania połączenia międzywarstwowego w nawierzchni asfaltowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2009
Szopa, Lidia; Flaga, Kazimierz
Efektywność pracy betonu w elementach zespolonych typu CFST
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2008
Gondek, Stanisław
Wpływ wysp azylu na zachowania kierowców
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2008
Szarata, Andrzej
Wpływ inwestycji komunikacyjnych na liczbę podróży
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogi : budownictwo infrastrukturalne
Data wydania: 2008




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/