Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques


Wariant tytułu Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques
Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics
ISSN 0001-4117
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Karafiat, A.
A generalization of a theorem of Landis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques
Data wydania: 1976
ISSN: 0239-7269
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/