Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Wydawca Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
ISSN 1506-2635
e-ISSN 2658-1817
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
9 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 6

Taczalska-Ryniak, Anna
Wielokryterialna certyfikacja budynków biurowych jako wyznacznik nowoczesności i jakości środowiska pracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Data wydania: 2019
ISSN: 2658-1817
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Złowodzki, Maciej
O idei czwartej rewolucji przemysłowej w aspekcie kadry pracowniczej i wyrazu estetyczno-wrażeniowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Data wydania: 2019
ISSN: 1506-2635
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Aspekty środowiska przyrodniczego w projektowaniu obiektów i zespołów biurowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Data wydania: 2018
ISSN: 1506-2635
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Złowodzki, Maciej
O aspektach estetyczno-wrażeniowych w ergonomii w odniesieniu do budownictwa biurowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Data wydania: 2017
ISSN: 1506-2635
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Taczalska, Anna
Rozwój biur coworkingowych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Data wydania: 2017
ISSN: 1506-2635
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Bąk, Janusz
Perceived strategic uncertainty and early recognition of changes in business environment: A study of selected Polish innovative companies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Data wydania: 2013
ISSN: 1506-2635
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/