Polymer


Wydawca Elsevier
ISSN 0032-3861
e-ISSN 1873-2291
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1605 Chemistry: Organic Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Pilch, Maciej; Flaga, Łukasz; Kłaput, Renata; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman; Flaga, Andrzej
New Pressure Sensitive Paints (PSPs) for mapping pressure distributions on surfaces of building models under turbulent flow conditions in a wind tunnel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2024
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.6
Bukowczan, Artur; Raftopoulos, Konstantinos N.; Nizioł, Jacek; Pielichowski, Krzysztof
Molecular mobility of liquid crystalline polyurethanes modified by polyhedral oligomeric silsesquioxanes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2023
ISSN: 1873-2291
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.6
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bednarz, Szczepan; Bujok, Sonia; Mielczarek, Kacper; Świergosz, Tomasz; Wierzbicki, Samuel; Konefał, Rafał; Konefał, Magdalena; Nevoralová, Martina; Pavlova, Ewa; Beneš, Hynek
Synthesis of low-molecular weight itaconic acid polymers as nanoclay dispersants and dispersion stabilizers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2023
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Raftopoulos, Konstantinos N.; Łukaszewska, Izabela; Bujalance Calduch, Carlos; Stachak, Piotr; Lalik, Sebastian; Hebda, Edyta; Marzec, Monika; Pielichowski, Krzysztof
Hydration and glass transition of hybrid non-isocyanate polyurethanes with POSS inclusions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2022
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Auguścik-Królikowska, Monika; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Open-cell rigid polyurethane bio-foams based on modified used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2020
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.43
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Raftopoulos, Konstantinos N.; Łukaszewska, Izabela; Klonos, Panagiotis A.; Hebda, Edyta; Bukowczan, Artur; Kyritsis, Apostolos; Pielichowski, Krzysztof
Molecular and charge mobility of a poloxamer in the bulk and as soft component in polyurethanes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2019
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.231
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Koutsoumpis, Stefanos; Panagiotis, Klonos; Raftopoulos, Konstantinos N.; Papadakis, Christine M.; Bikiaris, Dimitrios; Pissis, Polycarpos
Morphology, thermal properties and molecular dynamics of syndiotactic polystyrene (s-PS) nanocomposites with aligned graphene oxide and graphene nanosheets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2018
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.771
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Koutsoumpis, Stefanos; Ozimek, Jan; Raftopoulos, Konstantinos N.; Hebda, Edyta; Klonos, Panagiotis; Papadakis, Christine M.; Pielichowski, Krzysztof; Pissisa, Polycarpos
Polyurethanes with POSS pendent on flexible hard segments: Morphology and glass transition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2018
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.771
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Campanella, A.; Brás, A.; Raftopoulos, K. N.; Papadakis, C. M.; Vassiliadou, O.; Kyritsis, A.; Appavou, M. S.; Müller-Buschbaum, P.; Frielinghaus, H.
Dielectric relaxations of nanocomposites composed of HEUR polymers and magnetite nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2016
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.684
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kredatusova, Jana; Beneš, Hynek; Livi, Sébastien; Pop-Georgievski, Ognen; Ecorchard, Petra; Abbrent, Sabina; Pavlova, Ewa; Bogdał, Dariusz
Influence of ionic liquid-modified LDH on microwave-assisted polymerization of ε-caprolactone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2016
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.684
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Raftopoulos, Konstantinos N.; Janowski, Bartłomiej; Apekis, Lazaros; Pissis, Polycarpos; Pielichowski, Krzysztof
Direct and indirect effects of POSS on the molecular mobility of polyurethanes with varying segment Mw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2013
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.766
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kyritsis, A.; Raftopoulos, K.; Abdel Rehim, M.; Said Shabaan, Sh.; Ghoneim, A.; Turky, G.
Structure and molecular dynamics of hyperbranched polymeric systems with urethane and urea linkages
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2009
ISSN: 0032-3861
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowski, K.; Czub, P.; Pielichowski, J.
The kinetics of cure of epoxides and related sulphur compounds studied by dynamic DSC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2000
ISSN: 0032-3861
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/