Drying Technology


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0737-3937
e-ISSN 1532-2300
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Lipin, Aleksandr G.; Lipin, Andrey A.; Wójtowicz, Ryszard
Calculation of degree of coverage in fluidized bed coating
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drying Technology
Data wydania: 2022
ISSN: 1532-2300
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciesielczyk, Włodzimierz; Iwanowski, Janusz
Determination of desorption isotherms on the basis of an experimental fluidized bed drying curve
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drying Technology
Data wydania: 2014
ISSN: 0737-3937
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.518
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciesielczyk, Włodzimierz; Iwanowski, Janusz
Analysis of fluidized bed drying kinetics on the basis of interphase mass transfer coefficient
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drying Technology
Data wydania: 2006
ISSN: 1532-2300
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tarasiewicz, S.; Ding, F.; Kudra, T.; Mrozek, Z.
Fast and slow generation of a multilevel control for the wood drying process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drying Technology
Data wydania: 2000
ISSN: 0737-3937
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/