Kraków : what, where, when


Wariant tytułu Kraków : co, gdzie, kiedy
Wydawca International Communication
ISSN 1231-6539
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pawłowska, Krystyna
Glittering colour and light
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kraków : what, where, when
Data wydania: 2001
ISSN: 1231-6539
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/