Hydrological Sciences Journal


Wariant tytułu Journal des Sciences Hydrologiques
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0262-6667
e-ISSN 2150-3435
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyberski, Jerzy; Grześ, Marek; Gutry-Korycka, Małgorzata; Nachlik, Elżbieta; Kundzewicz, Zbigniew W.
History of floods on the River Vistula
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydrological Sciences Journal
Data wydania: 2006
ISSN: 2150-3435
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Strupczewski, Witold G.; Singh, Vijay P.; Węglarczyk, Stanisław
Impulse response of a linear diffusion analogy model as a flood frequency probability density function
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydrological Sciences Journal
Data wydania: 2001
ISSN: 2150-3435
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/