Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization


Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
ISSN 1509-9407
e-ISSN 2084-0365
Uwagi Instytucja sprawcza: University of Zielona Góra. Faculty of Mathematics Computer Science and Econometrics
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
9 (od 2015)
10 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10


Publikacje w tym tytule: 2

Barnaś, Sylwia
Existence of a nontrival solution for Dirichlet problem involving p(x)-Laplacian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
Data wydania: 2014
ISSN: 1509-9407
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Impact Factor: 0
Malinowski, Marek T.
Peano type theorem for random fuzzy initial value problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
Data wydania: 2011
ISSN: 2084-0365
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/