Ogólnopolski Przegląd Medyczny : OPM


Wydawca Elamed Media Group
ISSN 1641-7348
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kromka-Szydek, Magdalena
Inżynier kliniczny - niezbędna funkcja w jednostkach ochrony zdrowia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ogólnopolski Przegląd Medyczny : OPM
Data wydania: 2014
ISSN: 1641-7348
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/