Twój Przegląd Stomatologiczny : TPS


Wydawca Elamed Media Group
ISSN 1426-2789
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Chojnacka, Agnieszka ; Milewski, Grzegorz
Modelowanie numeryczne i analiza wytrzymałościowa odbudowy korony zęba z uwzględnieniem wpływu warstwy adhezyjnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Twój Przegląd Stomatologiczny : TPS
Data wydania: 2008
ISSN: 1426-2789
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/