International Journal of Computer Science & Emerging Technologies


Wydawca Sprinter Global Publisher
ISSN 2044-6004
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Drabowski, Mieczysław
Genetic algorithm of resource partition and task scheduling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Computer Science & Emerging Technologies
Data wydania: 2010
ISSN: 2044-6004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/