Advances in Cement Research


Wydawca ICE Publishing
ISSN 0951-7197
e-ISSN 1751-7605
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Kozak, Aleksander
The growth of fungi and their effect on the behaviour of cement-polymer composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Cement Research
Data wydania: 2015
ISSN: 1751-7605
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/