Advances in Cement Research


Wydawca ICE Publishing
ISSN 0951-7197
e-ISSN 1751-7605
Impact Factor dla czasopisma 0.754 (od 2012)
0.486 (od 2013)
0.59 (od 2014)
0.949 (od 2015)
0.646 (od 2016)
1.063 (od 2017)
1.355 (od 2018)
1.576 (od 2019)
1.791 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Kozak, Aleksander
The growth of fungi and their effect on the behaviour of cement-polymer composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Cement Research
Data wydania: 2015
ISSN: 1751-7605
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/